SAUNA & UW GEZONDHEID

Contra-indicaties

Contra Indicaties zijn redenen waarom iemand (absoluut) niet van de saunafaciliteiten gebruik mag maken of gemasseerd / behandelend mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist (een bewijs op papier is gewenst).

Een saunagang heeft veel gezondheidsvoordelen en is voor de meeste mensen veilig. Indien u een medische achtergrond heeft of bij twijfel over uw gezondheid overleg altijd eerst met uw arts / specialist of het verstandig is om gebruik te maken van saunafaciliteiten.

Wij adviseren om sauna te vermijden als u te maken heeft met één of meerdere aandoeningen zoals hieronder benoemd:

Absolute contra indicaties (wanneer wij sauna u ernstig afraden):
 • Hartafwijkingen en pacemaker
 • Koorts
 • Ziekten waarbij sprake is van een verhoogde stofwisseling
 • Besmettelijke huidaandoeningen
 • Infectieziekten
 • Oedeem veroorzaakt door hart-, long- of nierfalen
 • Overmatige psoriasis
 • Kanker - bij tumoren (overleg met uw oncoloog)
 • Trombose - in het te behandelen gebied
 • Psychose
 • Bloedverdunners, ontstekingsremmers
 • Burn-out
 • Zwangerschap (tot 3 maanden)
 • Ernstige vorm van reuma of osteoporose
 • Open wonden
 • Lokale ontstekingen
 • Plaatselijke fractuur
 • Spataderen
 • Steenpuist (besmetting door uitbreidingsgevaar)
Mocht u toch gebruik maken van onze sauna met bovengenoemde aandoeningen is dat geheel voor uw eigen risico!